ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΙΩΝ

Παρουσιάσεις Ομιλιών

Δείτε το βίντεο/ παρουσίαση που σας ενδιαφέρει με όνομα ομιλητή ή από τον τίτλο της συνεδρίας ή της ομιλίας.

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

EU policies impacting volunteering

Pavel Trantina

Βιογραφικό
Παρουσίαση

Λήψη Παρουσίασης

download

Πολιτικές στήριξης του Εθελοντικού Κινήματος και ενθάρρυνσης της ενεργού συμμετοχής του πολίτη

Γιάννης Γιαννάκης

Βιογραφικό
Παρουσίαση

Λήψη Παρουσίασης

download

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

Flame of Hope Lighting Ceremony

Διονύσιος Κοδέλλας

Βιογραφικό

Μπορούμε

Αλέξανδρος Θεοδωρίδης

Βιογραφικό

Παρουσίαση για τον Εθελοντισμό

Θεόδωρος Μπένος-Πάλμερ

Βιογραφικό
Παρουσίαση

Λήψη Παρουσίασης

download

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χτίζοντας σχέσεις ωφέλειας με τις εταιρείες

Έλσα Σταθοπούλου

Βιογραφικό
Παρουσίαση

Λήψη Παρουσίασης

download

Ανοιχτά Σχολεία

Μαρία Ηλιοπούλου

Βιογραφικό
Παρουσίαση

Λήψη Παρουσίασης

download

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ - ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Rovering Volunteering

Μάριος Χρίστου

Βιογραφικό
Παρουσίαση

Λήψη Παρουσίασης

download

Διακυβέρνηση με διαφάνεια και υπευθυνότητα / Ελληνικές ΜΚΟ

Σωτήρης Πετρόπουλος

Βιογραφικό
Παρουσίαση

Λήψη Παρουσίασης

download download

Εθελοντισμός: Η Κρυμμένη Δύναμη

Βασίλης Ζώτος

Βιογραφικό
Παρουσίαση

Λήψη Παρουσίασης

download