Αρχική

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Εθελοντισμός

29-30 Απριλίου

Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Ο Στόχος

Στόχος της διημερίδας είναι να αναδείξει το έργο του εθελοντισμού και την προστιθέμενη αξία που προσδίδει στην κοινωνία αλλά και την οικονομία, να παρουσιάσει το θεσμικό πλαίσιο του εθελοντισμού στην Ευρώπη και να εντοπίσει τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να θεσμοθετηθεί ανάλογο πλαίσιο και στη χώρα μας.

29.4.2017

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Η συνεδρία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει το θεσμικό πλαίσιο για τον εθελοντισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποτελέσει το εφαλτήριο για μία συζήτηση ανάμεσα σε εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργεί η απουσία αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου στη χώρα μας, αλλά και τη δέσμευση που προτίθενται να αναλάβουν για τη δημιουργία του.

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

Σε αυτή τη συνεδρία θα εξεταστούν οι ανάγκες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εθελοντικοί φορείς αλλά και οι ίδιοι οι εθελοντές. Θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές από εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και θα επιχειρηθεί η ανάδειξη δημιουργικών τρόπων υπερνίκησης των εμποδίων και αντιμετώπισης των προβλημάτων.

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η συνεδρία θα παρουσιάσει τη γόνιμη συνεργασία που έχει αναπτύξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση με τις οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών με στόχο την προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών και την επίλυση προβλημάτων τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα. Επίσης, θα παρουσιάσει από την πλευρά των επιχειρήσεων τους τρόπους και τις νέες ευκαιρίες υλοποίησης προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με τη συνεργασία εθελοντικών φορέων.

30.4.2017

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

Η συνεδρία αυτή θα ασχοληθεί με την ανάγκη διαφάνειας και λογοδοσίας στις εθελοντικές οργανώσεις και θα παρουσιάσει έρευνες και case studies για την αξιολόγηση των ΜΚΟ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα παρουσιαστούν επίσης εξαιρετικές ατομικές πρωτοβουλίες που έχουν μεγάλη απήχηση και σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία μας.

SEP

Παράλληλα με τις εργασίες της διημερίδας θα εξελίσσεται δράση ανάπλασης της Πλατείας Προσκόπων από μέλη της Προσκοπικής Κίνησης με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων. Η ανάπλαση της πλατείας θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 30/4.2017